STAROPOLSKA
TRADYCJAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
SŁOWNIK STAROPOLSKI
WYSZUKIWARKA


 • Base d'Information Bibliographique en Patristique (Université Laval, Quebec)

 • Św. Augustyn (CCEL)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: Pseudo-Dionizy Areopagita (T. Dzidek, Opoka)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: św. Jan Damasceński (T. Dzidek, Opoka)
 • Cassiodorus, De anima (ed. J.W. Halporn)

 • Boecjusz (Jacques Maritain Center)
 • Izydor z Sewilli, Etymologiae (Liber XI) (Universitat de Lleida)
 • Hrabanus Maurus, De rerum naturis libri XXII (Bibliotheca Augustana)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: św. Anzelm z Canterbury (T. Dzidek, Opoka)
 • Św. Anzelm, Proslogium, Monologium, Cur Deus Homo (CCEL)
 • Abelard, Ad amicum suum consolatoria (Ad Fontes Academy)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: św. Bonawentura (T. Dzidek, Opoka)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: bł. Jan Duns Szkot (T. Dzidek, Opoka)
 • Mistrzowie teologii - konwersatoria: św. Bernard z Clairvaux (T. Dzidek, Opoka)
 • Św. Bernard z Clairvaux, Opera omnia (Marco Binetti)
 • Albertus Magnus, Opera (Bibliotheca Augustana)

 • Św. Tomasz z Akwinu (CCEL)
 • Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy (fragmenty)
 • Julia Bolton Holloway: Brunetto Latino, Maestro di Dante Alighieri (Video)


 • Gesta Romanorum (Ad Fontes Academy)
 • Einhard, Vita Karoli Magni (Ad Fontes Academy)
 • Jean Froissart, The Chronicles (University of Virginia Library Electronic Text Center)
 • Anonymus, Nibelungenlied (SunSITE)
 • Carmina Burana (Bibliotheca Augustana)
 • Archipoeta, Carmina (Bibliotheca Augustana)
 • Conon de Béthune, Miłości moja
 • Walter von der Vogelweide, Lyrik (Hochschule Vechta)
 • Walter von der Vogelweide, Piękność i wdzięk
 • Walter von der Vogelweide. Miniatura niemiecka z XIV w.

 • Hymni et cantica (Ad Fontes Academy)
 • Prudenti Carmina (Ad Fontes Academy)
 • Venance Fortunat (Ad Fontes Academy)
 • Piotr Damiani, Hymnus de gaudio paradisi (Hymn o rajskiej radości)
 • Bernard z Morlas (?), Omni die dic Mariae...
 • Jacopone da Todi
 • Tomasz z Celano
 • Alcuin (Ad Fontes Academy)

 • Dante Alighieri
 • Jakub de Voragine, Legenda aurea - The Golden Legend (Medieval Sourcebook)
 • Jakub de Voragine, Legenda na dzień świętego Aleksego

 • Legendy arturiańskie
 • Chretien de Troyes
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Pieśń o Rolandzie (PBI)
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 • Anonymus, The Lay of the Cid (SunSITE)

 • Geoffrey Chaucer
 • François Villon
 • STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright