STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Fondazione Cassamarca

Konferencja międzynarodowa

HUMANIZM I RENESANS
REWIZJE METODOLOGICZNE Z PERSPEKTYWY PÓŁWIECZA

Kraków, 19–21 października 2005
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, sala im. M. BobrzyńskiegoPROGRAM KONFERENCJI


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright