STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
PIETAS HUMANISTICA
religijna poezja nowołacińska w Polsce na tle europejskim
27–29 października 2005

PIETAS HUMANISTICA
Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Contexts
27–29 October 2005


Organizatorzy:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie

Organizers:
Institute of Polish and Cultural Studies, University of Szczecin
State Library in Szczecin


PROGRAM KONFERENCJI


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright