Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Filologii Polskiej
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu
Studium Generale Sandomiriense

Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na konferencję naukową

KRWAWY ŚWIT, MROCZNY DZIEŃ…
PROBLEMY RZECZYPOSPOLITEJ POCZĄTKU XVII WIEKU
W LITERATURZE OKOLICZNOŚCIOWEJ

Sandomierz, 11-13 października 2006

Środa 11 października 2006

9.30Uroczystość rozpoczęcia konferencji

10.00-12.30 – Obrady plenarne

1.      Hieronim GRALA (Uniwersytet Warszawski):
Lach – Moskwicin: konterfekt wzajemny w relacjach poselskich
pierwszej połowy XVII wieku

2.      Henryk WISNER (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa):
Wielkie Księstwo Litewskie wobec smuty

3.      Piotr GROCHOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń):
Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII w. w świetle pieśni nowiniarskich

4.      Małgorzata KRZYSZTOFIK (Akademia Świętokrzyska, Kielce):
XVII-wieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych
i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej

Dyskusja

12.30-13.30 – Obiad

13.30-17.00 – Obrady plenarne

5.      Teresa BANASIOWA (Uniwersytet Śląski, Katowice):
Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne

6.      Urszula WICH (Uniwersytet Łódzki):
Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego

7.      Piotr BOREK (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków):
Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszu Zebrzydowskiego

8.      Iwona MACIEJEWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn):
Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego

9.      Antoni CZYŻ (Akademia Podlaska, Siedlce):
Ekspresja kobieca we wczesnobarokowych rozmyślaniach benedyktynek

Dyskusja

17.00 Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu – Domu Długosza

19.00 – Kolacja


Czwartek 12 października 2006

9.30-13.00 – Obrady w sekcjach – Sekcja „moskiewska”

1.      Michał KURAN (Uniwersytet Łódzki):
Moskiewska trylogia Jana Żabczyca

2.      Jacek WÓJCICKI (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa):
Od „krakowskiej biesiady” do moskiewskiej niewoli. Dwa poetyckie świadectwa
pierwszej Dymitriady: Stanisław Grochowski i Sebastian Lifftel

3.      Grzegorz TROŚCIŃSKI (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz)
„Wiek naprawdę stracony” – „poezja więzienna” Sebastiana Petrycego

4.      Jolanta SAWICKA-JUREK (Akademia Podlaska, Siedlce):
„A przecież my to wszystko we trzech dniach w popiół obrócili”.
O żołnierskiej relacji z kampanii moskiewskiej Samuela Maskiewicza

5.      Marcin BAUER (Uniwersytet Łódzki):
Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza

6.      Jerzy KROCZAK (Uniwersytet Wrocławski):
Ludożercy na Kremlu (w świetle współczesnych opisów oraz własnych relacji)

Dyskusja

13.00-14.30 – Obiad

14.30-18.00 – Obrady w sekcjach – Sekcja „moskiewska”

7.      Małgorzata TRĘBSKA (Uniwersytet Warszawski):
„Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Pochwała i przygana w oracji weselnej na ślubie Dymitra Iwanowicza

8.      Agnieszka BUDZYŃSKA (Uniwersytet Śląski, Katowice):
O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

9.      Maria BARŁOWSKA (Uniwersytet Śląski, Katowice):
Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad

10.  Roman KRZYWY (Uniwersytet Warszawski):
Dymitriady w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego
(Władysław IV… jako świadectwo recepcji zdarzeń)

11.  Elwira BUSZEWICZOWA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków):
Literacka sława Maryny Mniszchówny

12.  Beata CIESZYŃSKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz):
Perspektywy obecności Dymitriad w świadomości angielskiej

Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja


Czwartek 12 października 2006

9.30-13.00 – Obrady w sekcjach – Sekcja „polska”

1.      Patrycja POTONIEC (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Toruń):
Obrazowanie w kazaniach politycznych pierwszej połowy XVII wieku
(od Skargi do Starowolskiego)

2.      Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK (Uniwersytet Opolski):
Fabian Birkowski jako kapelan obozowy. W 440. rocznicę urodzin
i 370. rocznicę śmierci kaznodziei

3.      Dariusz DYBEK (Uniwersytet Wrocławski):
„Bogu, co boskie; cesarzowi, co cesarskie…” Problematyka polityczno-religijna
w kazaniach Fabiana Birkowskiego

4.      Sławomir BACZEWSKI (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin):
Kazanie pogrzebowe w I połowie XVII wieku jako spektakl władzy

5.      Marek SKWARA (Uniwersytet Szczeciński):
Swój i obcy w polskich oracjach pogrzebowych z pierwszej połowy XVII wieku

6.      Jacek GŁAŻEWSKI (Uniwersytet Warszawski):
Kruk w złotej klatce. Problematyka żydowska w literaturze popularnej
pierwszej połowy XVII wieku

Dyskusja

13.00-14.30 – Obiad

14.30-18.00 – Obrady w sekcjach – Sekcja „polska”

7.      Maria WICHOWA (Uniwersytet Łódzki):
Jana Szczęsnego Herburta Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu rycerskiego wypuściła – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego
i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru

8.      Mirosław LENART (Uniwersytet Opolski):
Dwa teksty „ku przyzbrojeniu bojownikowi chrześcijańskiemu”
z pierwszej połowy XVII wieku

9.      Aleksandra OSZCZĘDA (Uniwersytet Wrocławski):
Formy mieszane w narracji historycznej – Wojna moskiewska Jana Stanisławskiego

10.  Marta KACPRZAK (Uniwersytet Warszawski):
„Czułość mądrego wodza i przykłady dobrego wojownika”?
Obraz Aleksandra Korwina Gosiewskiego w twórczości poetyckiej Jana Kunowskiego

11.  Radosław SZTYBER (Uniwersytet Zielonogórski):
Wokół strategii propagandowych w utworach na rzecz lisowczyków (1619-1623)

12.  Piotr PIRECKI (Uniwersytet Łódzki):
Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem
w świetle wybranych komedii polskich z początku XVII wieku

Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja


Piątek 13 października 2006

9.30-13.30 – Obrady plenarne

1.      Magdalena KURAN (Uniwersytet Łódzki):
Teologia ariańska a islam w Mesyjaszu nowych aryjanów wedle Alkoranu tureckiego

2.      Renata RYBA (Uniwersytet Śląski, Katowice):
Motywy jasyru i niewoli w poezji początku XVII wieku

3.      Dariusz CHEMPEREK (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin):
Wczesne poematy o wojnie chocimskiej (1621)

4.      Jan OKOŃ (Uniwersytet Łódzki):
Literackie pokłosie wojny chocimskiej 1621 roku

5.      Jakub NIEDŹWIEDŹ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków):
Polsko-szwedzka bibliomachia w pierwszej połowie XVII wieku
(szkic o propagandzie politycznej)

6.      Tomasz ŚLĘCZKA (Uniwersytet Wrocławski):
Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczami niemieckiego najemnika

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad

13.30-14.30 – Obiad

Dla chętnych – wycieczka po Sandomierzu