STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
W dniach 22-24 września 2003 roku
w okrągłe rocznice urodzin i śmierci
Mikołaja Kopernika
(19 II 1473 - 24 V 1543)
Instytut Literatury Polskiej UMK
organizuje konferencję naukową na temat

POEZJA I ASTRONOMIASTAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright