STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
I KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH
Toruń, 16-18 września 2002 roku


P R O G R A M

  16. 09. 2002 (poniedziałek)

  Ustrój społeczny Polski średniowiecznej

  I. Ludzie Kościoła (sala 101)

  II. Początki państw późnośredniowiecznych (sala 102)

  III. Przestrzeń i społeczeństwo miasta średniowiecznego
  (sala 109)


  17. 09. 2002 (wtorek)

  Mechanizmy władzy w późnym średniowieczu

  I. Elity możnowładcze w Polsce późniejszego średniowiecza (sala 101)

  II. Świat średniowiecznego uniwersytetu (sala 102)

  III. Horyzont geograficzny Europy Środkowo-Wschodniej
  (sala 109)


  18. 09. 2002 (środa)

  I. Między nadawcą a odbiorcą - w kręgu form średniowiecznej komunikacji społecznej

  Mediewistyka - jeden czy wiele warsztatówSTAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright