STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN
Pracownia Literatury Średniowiecznej

KONFERENCJA

MEDIEWISTYKA LITERACKA W POLSCE - 2001

22-23 października 2001 roku
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
sala im. Adama Mickiewicza (nr 144)


Poniedziałek, 22 października

Wtorek, 23 października
STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright