STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na
Konferencję Naukową

Wieniec dla Sępa
Mikołaj Sęp Szarzyński i problemy kultury renesansu,
manieryzmu i baroku


Warszawa, 29-30 listopada 2001 r.
STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright