STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI - TWÓRCA I DZIEŁA
(nowe materiały, nowe interpretacje)


Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2-3 grudnia 2002 roku


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright