STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
Sympozjum naukowe

POCZĄTKI NARODOWEGO PIŚMIENNICTWA W POLSCE
GERTRUDA MIESZKÓWNA (1025–1108)
I JEJ MANUSKRYPT

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
26 kwietnia 2006


PROGRAM


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright