STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
STAN I PERSPEKTYWY POLSKIEJ DYPLOMATYKI
ŚREDNIOWIECZNEJ I WCZESNONOWOŻYTNEJ

"Belliculum Diplomaticum Lublinense I"
Lublin, 8-9 grudnia 2003 r.

Instytut Historii UMCS w Lublinie - Zakład Archiwistyki
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu - Zakład Archiwistyki
Archiwum Państwowe w Lublinie
zapraszają na I Konferencję z cyklu "Kancelarie w kręgu kultur"

Obrady toczyć się będą w Sali konferencyjnej Archiwum Państwowego
w Lublinie, ul. Jezuicka 13 (wejście od pl. Katedralnego)


PROGRAM KONFERENCJI


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright