STAROPOLSKA ON-LINE
ŚREDNIOWIECZEENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
SŁOWNIK STAROPOLSKI
WYSZUKIWARKA • M. Eder, W. Twardzik, "Cantilena inhonesta" odczytana na nowo (PDF)
 • Małgorzata Elżanowska, Duchowość Władysława z Gielniowa
 • Małgorzata Elżanowska, Duchowy teatr wyobraźni. O kolędach bernardyńskich
       późnego średniowiecza
 • Aleksander Gieysztor, Święty Aleksy
 • Bogdan Hojdis, Polski liternet mediewistyczny
 • Maria Karpluk, Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich: Godzinki
 • Zdzisława Krążyńska i Tomasz Mika, Języki "Kazań świętokrzyskich"
 • Benedek Láng, Angels around the Crystal. The Prayer Book of King Wladislas...
 • Mirosław Lenart, "Kyrie, elejson"
 • Aleksander W. Lipatow, Historiografia i poetyka (na materiale polskiego średniowiecza)
 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" - Betlejem i Jordan
 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" - między pieśnią a ikoną
 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego
 • Roman Mazurkiewicz, "Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie..."
 • Roman Mazurkiewicz, Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (PDF)
 • Roman Mazurkiewicz, Rękopis "Bogurodzicy" znaleziony na Krzemionkach
 • Roman Mazurkiewicz, Siedem pieczęci "Bogurodzicy"
 • Roman Mazurkiewicz, "Trzecia ozdoba stanu człowieczego"...
 • Roman Mazurkiewicz, Uwstecznione Średniowiecze...
 • Roman Mazurkiewicz, Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej
 • Mieczysław Mejor, Wstępny projekt edycji zbioru poezji polsko-łacińskiej XII-XV w.
 • Tomasz Mika, Tajemnice "Kazań świętokrzyskich"
 • Ewa Ostrowska, Kazanie na dzień św. Katarzyny
 • Dariusz Rott, Chorografia Jana Długosza
 • Stefan Sawicki, "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski"
 • Paweł Stępień, Kazania świętokrzyskie - z dziejów rękopisu
 • Paweł Stępień, Legenda o św. Aleksym. Wstęp do lektury - lektura wstępu
 • Robert Urbański, Pierwsze polskie relacje o najeździe mongolskim
 • Zofia Wanicowa, Wokół rozumienia 1. zwrotki Bogurodzicy ("Język Polski")
 • Wacław Twardzik, Discordia amicabilis al. przyjacielska swada • ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright PolecamyRedakcja