wstęp
wstęp
wstęp
literatura_polska
 

LITERATURA STAROPOLSKA


PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY

OLD  POLISH  LITERATURE.
A  BIBLIOGRAPHICAL  GUIDE

Opracowanie Roman Mazurkiewicz

średniowiecze
renesans
barok
literatura_powszechna
warsztat_pomocniczy
analizy_i_interpretacje
Lektury.zip
linki
roman@gimnazjum.com.pl
Uwagi wstępne

Przewodnik bibliograficzny Literatura staropolska przeznaczony jest w pierwszym rzędzie dla studentów filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dla uczestników seminariów dyplomowych i magisterskich z zakresu kultury staropolskiej. Z jego wersji "on line" mogą jednak korzystać wszyscy, którzy przeszłość naszej kultury duchowej, intelektualnej i artystycznej pragną postrzegać jako żywe dziedzictwo, decydujące o naszej tożsamości we wspólnocie cywilizacyjnej Europy - dawnej i dzisiejszej.

Podstawowym celem przewodnika jest dostarczenie niezbędnych informacji na temat lekturowego kanonu z zakresu staropolszczyzny oraz towarzyszącego mu wyboru najważniejszych dzieł literatury powszechnej - od starożytności po wiek XVII. Prócz spisu tekstów i opracowań obowiązkowych przewodnik zawiera obszerną bibliografię prac naukowych na temat kultury średniowiecza, renesansu i baroku, ułatwiającą orientację w aktualnym stanie badań. Wykaz ten będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych edycji tekstów i literatury przedmiotowej.

W przypadku lektur obowiązkowych, wszędzie tam, gdzie zostało to zasygnalizowane w opisie bibliograficznym, należy korzystać z wydań w serii "Biblioteka Narodowa" (skrót: BN). Obowiązuje wówczas znajomość tekstu wraz z przypisami oraz wstępu do danej edycji.Jeżeli jakaś pozycja wznawiana była kilkakrotnie, można korzystać również z wydań innych niż podane w bibliografii.

Studenci filologii polskiej winni orientować się w takich seriach wydawniczych, jak Biblioteka Pisarzów Polskich (skrót: BPP), Biblioteka Pisarzy Staropolskich (skrót: BPS), "Archiwum Literackie" (dział Miscellanea Staropolskie), "Studia Staropolskie", "Vademecum Polonisty", Biblioteka "Polonistyki", "Problemy literatury staropolskiej" oraz w najważniejszych nowościach wydawniczych z zakresu staropolszczyzny.

Wiele cennych rozpraw na temat kultury staropolskiej można znaleźć w periodykach o profilu humanistycznym, takich jak "Pamiętnik Literacki", "Ruch Literacki", "Przegląd Humanistyczny", "Barok", "Ogród", "Znak" (tu np. zeszyty monograficzne Dziedzictwo średniowiecza, 1992 nr 9; Dziedzictwo baroku, 1995 nr 7; Dziedzictwo renesansu, 1997, nr 5), "Teksty" (np. nr 4 z 1974 i nr 3 z 1975 roku poświęcone sarmatyzmowi) oraz "Teksty Drugie" (np. nr 3 z 1994 r. pt. Kultura rękopisów i nr 4 z 1997 r. pt. Gry ze staropolszczyzną).

Dodatkowe informacje biograficzne i bibliograficzne można znaleźć m.in. w następujących wydawnictwach: Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", Polski słownik biograficzny, Polska bibliografia literacka, Bibliografia zawartości czasopism.


UWAGA: nowsze teksty i opracowania z zakresu literatury staropolskiej można znaleźć w dziale BIBLIOGRAFIA 2000 serwisu STAROPOLSKA.

Wstęp - Literatura polska - Średniowiecze - Renesans - Barok - Literatura powszechna -
Warsztat pomocniczy - Analizy i interpretacje - Linki - Lektury.zip - Webmaster