BAROQUE
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

NEW RECORDS

Mikołaj Sęp Szarzyński
6/10                                              


Mikołaj Sęp Szarzyński - SONG VI - ON STRUS, SLAIN AT THE RIVER RASTAWICA BY TARTARS IN THE YEAR OF OUR LORD [1571]   
<< >>

STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright